HDS đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ, từ năm 2004 cho đến nay. HDS luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển các loại khuôn cắt bế chính xác cao, máy cắt bế thông minh và các thiết bị tự động hóa. Loại khác

  • Khuôn chính xác
  • Máy cắt bế thông minh kiểu quay
  • Máy tự động hóa